Ποιοί είμαστε

Η επιχείρηση ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε στις 6/8/1999, στο Χαλκερό, Καβάλας. Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης ξεκίνησε το Μάρτιο του 2002.

Σκοπός της επιχείρησης είναι : α) η επεξεργασία έτοιμης πριστής ξυλείας (σε πλάκες) και ο τεμαχισμός - επεξεργασία επιφανειών διαφόρων ξυλοπλακών, β) η εισαγωγή, εμπορία ξυλείας, μεταλλικών κατασκευών αξεσουάρ κουζίνας και συναφών ειδών, γ) η αντιπροσώπευση και η πρακτορεία εταιριών του εσωτερικού ή του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εισαγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας ξυλείας και συναφών ειδών.

Η εμπειρία του βασικού εταίρου της επιχείρησης του κ. Κοβουσιάδη Στέφανου πάνω στο αντικείμενο αποκτήθηκε από τη μακρόχρονη συμβολή του στην εμπορική επιχείρηση ξυλείας που διέθετε από το 1991, αλλά και από την εργασία του στην επιχείρηση του πατέρα του από πολύ μικρή ηλικία. Η ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμά του και όσον αφορά τον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί αλλά και τα λογισμικά προγράμματα (για τον σχεδιασμό και την κοπή των επιφανειών ξύλου) είναι μία από τις κυριότερες ασχολίες του.

Το αντικείμενο της επιχείρησης είναι η πώληση οικοδομικής ξυλείας (πχ καδρόνια, πατώματα laminate) καθώς και ο τεμαχισμός και η επεξεργασία επιφανειών ξυλοπλακών. Τα επεξεργασμένα κομμάτια πωλούνται σε ξυλουργούς για να συναρμολογηθούν και να γίνουν έπιπλα, πόρτες, κλπ.

Η επιχείρηση μέσω των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια έχει εισάγει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες είναι : η αγορά Σιλό απορρόφησης και συγκέντρωσης πριονιδίων καθώς και η αγορά ρυθμιστή στροφών για εξοικονόμηση ενέργειας που αφορά το Σιλό, η αγορά Ηλεκτροκίνητου κλαρκ για τη μεταφορά υλικών εντός του χώρου της επιχείρησης, η αγορά κλιματιστικού inverter φιλικού προς το περιβάλλον, η αγορά μηχανής (μπρικέτας) η οποία συμπιέζει τα ροκανίδια και τα τσιπς από ξύλο τα οποία αποτελούν την Ά ύλη για τη λειτουργία του καυστήρα της επιχείρησης για εξοικονόμηση ρεύματος.