Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις

Η ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει ως κύριο άξονα την υιοθέτηση άρτιου και σύγχρονου εξοπλισμού για τον τομέα της επεξεργασίας ξύλου. Είναι εξοπλισμένη πέρα απο την τεμαχιστική, και συγκολλητική μηχανή, με κέντρο εργασίας (CNC) η οποία έχει την δυνατότητα να κόβει επιφάνειες ξύλου σε διάφορα σχήματα καθώς και να κολλάει ταινία PVC (πρόκειται για το ''κλείσιμο''- τελείωμα του ξύλου). Το παραπάνω μηχάνημα αποτέλεσε καινοτομία για την επιχείρηση αλλά και για το Νομό Καβάλας αφού είναι η μοναδική επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου που το διαθέτει.

Πρόθεση της επιχείρησης είναι να εκσυγχρονίζει τα μηχανήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες της, με σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα στα προϊόντα της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της καθώς και την αύξηση των κερδών της.

Ο τρέχον εξοπλισμός της επιχείρησης μας είναι:

CNC Homag BAZ211 VENTURE 20M  
Συγκολητική Brandt Highflex 1650  

Μονάδα προθέρμανσης και τροφο-
δοσίας κόλλας πολυουρεθάνης (PUR)
Nordson

Τεμαχιστική Homag HPP82/43  
Ραμποτέζα Steton
Κορδέλα Steton